Köp Janumet online

köp Janumet

Janumet är ett oralt antidiabetiskt läkemedel. Hos diabetiker, men även hos överviktiga vuxna, kontrollerar det blodsockernivån. Janumet är ett läkemedel som används för att behandla typ 2-diabetes. För att förbättra regleringen av blodsockernivåer föreslås det som ett alternativ till kost och motion för personer med denna typ av diabetes.

Det kommer i form av ett 50 mg piller, och kan tas två gånger om dagen. För att få ut det mesta av Janumet vid behandling av diabetes anses Janumet vara ett kombinationsläkemedel eftersom det kan användas med en lämplig diet och ett träningsprogram.

Janumet innehåller de aktiva ingredienserna Metformin och Sitagliptin, och genom att bukspottkörteln producerar mer insulin, hjälper kroppen att använda insulin mer effektivt och genom att minska mängden extra socker som frisätts i levern minskar Janumet effektivt blodsockernivån. Män och kvinnor under 18 år med typ 2-diabetes bör köpa Janumet online.

 Klicka här för att köpa Janumet online
 Jämför priset på en annan medicinsk tjänst

* Vi rekommenderar att du köper Janumet online via detta licensierade apotek, du ser till att du får det bästa priset på marknaden samt ett gratis recept.

Janumet Dosering


Janumet-användning

Det är otroligt bekvämt att ta Janumet-tabletter. Två gånger om dagen med en måltid och helst med ett glas vatten är det ofta lättare att ta en Janumet-tablett. Innan du tar den ska tabletten inte skäras, skivas eller krossas.

När du hoppar över en dos rekommenderas att du väntar på nästa dos istället för att ta en extra dos för att kompensera. För att få ut mesta möjliga av det bör Janumet tas varje dag, på samma gång.

För vuxna är den normala dosen av detta läkemedel 1 tablett, som ska tas två gånger om dagen. Det är bäst att svälja tabletterna med en flaska vatten och inte tugga dem.

För att förhindra magkomplikationer är det bäst att äta dem med en måltid. Varaktigheten av behandlingen bestäms av en läkare.

Läs mer

Janumets verkningsmekanism


50 mg sitagliptin och 1000 mg metforminhydroklorid finns i varje Janumet-tablett.

Janumet-operation

Sitagliptin

Sitagliptin tillhör en grupp läkemedel som kallas DPP-4-hämmare. Efter en måltid ökar mängden av en naturlig produkt i tarmen som kallas sitagliptin "inkretinhormoner". Dessa hormoner kan bara öka insulinnivåerna när blodsockernivån är för hög, vilket sänker mängden socker i blodet. Mängden socker som frigörs i levern minskar också med sitagliptin.

Metforminhydroklorid

Metformin är ett läkemedel som kallas biguanid, vilket fungerar genom att minska mängden glukos som magen eller tarmarna konsumerar från leverceller. Det kan också gynna din kropp genom att få den att reagera mer effektivt på det insulin som din kropp absorberar och normalt släpper ut.

Läkemedlet Janumet hjälper människor med typ 2-diabetes att kontrollera sina blodsockernivåer till en bra nivå. För det mesta, när kost och motion inte längre är effektiva för att kontrollera blodsockernivån, föreslås det som en kompletterande terapi.

 Köp Janumet till bästa pris
 Jämför priset på en annan medicinsk tjänst

* Med detta giltiga recept kan du köpa Janumet inom 24 timmar och få det hemma!

Köpa Janumet på apotek?


Det går att köpa Janumet online på en digital portal. Du kan dock stöta på "billiga Janumet online". Om du inte är säker på vad du letar efter är det ofta en förfalskad produkt och kan därför hota ditt välbefinnande. Köp Janumet från ett godkänt onlineapotek med ackrediterade läkare för att förhindra risker i samband med dess användning. Du eliminerar alla risker genom att köpa Janumet på denna webbplats!

# Janumet
LEVERERAD AV MSD
EFFEKTIVITET
AUKTORISERAD JA
VITNESTÄNGEN
PRIS Priset är 138,79 € för 56 tabletter.
Leverans Gratis inom 24 timmar
Var man kan köpa Officiell Janumet-webbplats

Risker, faror och biverkningar av Janumet


Risken för biverkningar ligger hos båda läkemedlen. Även om du inte kan uppleva dem alla, är det viktigt att vara medveten om farorna med din medicin och kontakta din läkare om du upplever något.

Janumet komposition

Biverkningar av Janumet kan inkludera:

 • Förstoppning
 • Har diarré
 • Appetitunderskott
 • Högt blodsocker
 • Illamående
 • Magont
 • Kräkningar.

Detta är inte en fullständig lista över biverkningar. Se bipacksedeln för patientidentifiering som medföljer receptet för mer information om läkemedlets effektivitet.

Om du upplever symtom på mjölksyraacidos, undvik att ta Janumet och kontakta närmaste läkare eller sjukhus omedelbart.

Tecken på mjölksyraacidos inkluderar:

 • Trötthet
 • En slöhet
 • Muskelkramp
 • Sänkning av kroppstemperaturen
 • Pulsen saktar ner
 • Magont (buksmärta)
 • Kräkningar

Innan du köper Janumet online till billiga, låt din läkare veta:

 • Du är eller har varit beroende av alkohol.
 • Om du tar sulfonureid, fruktos eller annan diabetesmedicin.
 • Om du har haft gallstenar
 • Du har en hög triglyceridnivå
 • Du har pankreatit eller annan bukspottskörteln.
 • Typ 1-diabetes, även känd som insulinberoende diabetes.
Janumet komposition

Ett ogiltigt läkemedel skulle inte ha varit tillgängligt för allmänheten om vetenskapliga försök inte hade visat att det var säkert för dig. Men som med alla receptbelagda läkemedel finns det en risk för biverkningar. I naturen är dessa biverkningar ganska milda och försvinner ibland efter att läkemedlet har anpassats till kroppen.

Illamående, flatulens och kräkningar är de vanligaste biverkningarna i samband med Janumet. Förstoppning, diarré och dåsighet är mycket sällsynta biverkningar. Om du har några frågor om att en specifik biverkning kvarstår rekommenderas att du kontaktar din läkare.

Interaktion med andra läkemedel

Om Janumet ges samtidigt som läkemedel som abiasteron, nikotinsyra, amiodaron, kinolonantibiotika, cimetidin, p-piller, cyklosporin och hiv-proteashämmare, kommer det att påverka sättet Janumet fungerar och göra det mindre effektivt i kroppen.

Läkemedel som interagerar med Janumet inkluderar också makrolidantibiotika, lamotrigin och isoniaziden.

För att ta reda på om det finns några risker med denna kombination, berätta alltid för din läkare om du tar andra läkemedel.

Läs mer

Janumet: Vanliga frågor


Janumet tabletter innehållande 50 mg sitagliptin och 1000 mg metforminhydroklorid

 • För 56 surfplattor är priset 138,79 €.
Det är inte tillrådligt att dricka alkohol eftersom det kan öka risken för biverkningar relaterade till medicinen.
Förvara den på en säker och torr plats under 30 ° C. Förvara den utom räckhåll för barn.
Detta läkemedel innehåller följande ingredienser: sitagliptin, metforminhydroklorid, mikrokristallin cellulosa (E460), povidon K 29/32 (E1201), natriumlaurylsulfat, natriumstearylfumarat, poly (vinylalkohol), makrogol 3350, talk (E553b), titan dioxid (E171), röd; järnoxid (E172) och svart järnoxid (E172).
Ta inte produkten om du är allergisk mot någon av dessa ingredienser.
Nej, du får inte ta det. Om du är gravid eller ammar, diskutera det med din läkare.
Ja, körning är tillåten. Kör dock inte om du märker några biverkningar som kan påverka din körning.
Du kan köpa Janumet online utan recept om detta apotek godkänd på europeisk nivå.